W związku z ograniczeniami ilości osób na pływalni do 6 dziewcząt i 6 chłopców prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w zajęciach w dotychczasowych grupach. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Telefon MOS nr 7 – 22 822 66 07

Zasady udziału w zajęciach na pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 w Warszawie podczas epidemii.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników i pracowników wprowadza się:
1. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
3. Liczba osób korzystających jednocześnie z basenu nie może przekroczyć 50% maksymalnego obciążenia w tym:
– pływalnia do 3 osób na jednym torze
   – w szatniach i pod natryskami nie powinno przebywać więcej jak 6 osób
– w zajęciach uczestniczy 12 osób ( 6 dziewcząt i 6 chłopców )
4. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie- osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprze brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
5. Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni tj. szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika, a także podczas pływania w basenie.
6. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
7. Zaleca się zapoznanie z instrukcjami zawieszonymi w toaletach dotyczących:
– mycia rąk
– dezynfekcji rąk
– zdejmowania i zakładania maseczek

Dyrektor MOS nr 7 w Warszawie
Piotr Łukawski