Kontakt | English
Formy zajęć w ośrodku

MISJA

         Jesteśmy samorządową placówką oświatowo - wychowawczą powstałą w roku 1972 działającą na terenie dzielnicy Ochota. Siedziba nasza mieści się przy ul. Geodetów 1 w pobliżu rekreacyjnych kompleksów Parku „Szczęśliwice”. 

            Propagujemy sportowy oraz rekreacyjno - zdrowy sposób spędzania wolnego czasu. 

            Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach dzieci i młodzież uzdolnioną ruchowo oraz takie, które widzą potrzebę korzystania z różnych form aktywności ruchowej w celu poprawy zdrowia i kondycji swojego ciała. 

Przez nasze działania chcemy wpływać na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz kształtować zasady zdrowej rywalizacji. 

Nasze cele osiągniemy przez wypracowane koncepcje pracy oparte na najnowszych metodach treningowych, wieloletniej praktyce, wysokokwalifikowanej kadrze nauczycielsko - trenerskiej, tworząc klimat zadowolenia i radości z wzajemnych sukcesów. 

Przywiązujemy znacznie do bezpośredniego opartego na zdrowych zasadach kontaktu z wychowankiem. 

Wartościami, którymi się kierujemy to wrażliwość na potrzeby innych, sprawiedliwość, kształtowanie własnej osobowości w oparciu o pracę w zespole. 

Swoją działalność prowadzimy poprzez naukę różnorodnych dziedzin sportowych, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, poradnictwo dla rodziców, organizację stacjonarnych i wyjazdowych form życia sportowego wśród dzieci i młodzieży. 

Naszym wyróżnikiem jest otwartość na nowe doświadczenia, elastyczność w działaniu, dążenie do profesjonalizmu, pragnienie sukcesu w atmosferze zdrowej rywalizacji.

 

 

 

Aktualności

Wpłaty na rzecz MOS nr 7 Ochota

2016-01-19

Od dnia 01.01.2016r opłaty za zajęcia na basenie oraz korektywę przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto jako darowizna. Sugerowana kwota wpłaty - 120zł/sem. Opłaty przeznaczone są na srodki czystości, sprzęt do nauki i doskonalenia pływania oraz jako nagrody w zawodach pływackich organizowanych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w naszym osrodku.

Citibank Handlowy
nr 79 1030 1508 0000 0005 5044 1055
z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia - darowizna na rzecz MOS nr 7

 

Copyright (c) 2009 by Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7, wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: VEGA Internet Studio