W związku z rozpoczęciem w naszej placówce od dnia 01.09.2020 zajęć z koszykówki, piłki ręcznej, pływania i korekcji wad postawy przekazujemy Wytyczne Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7 o sposobie prowadzenia zajęć w trakcie trwania epidemii.

Od każdego uczestnika zajęć wymagamy oświadczenia rodziców o zgodzie na uczestnictwo w zajęciach i pomiar temperatury przez pracownika MOS. Zgodę taką proszę o przesłanie drogą mailową na adres naszej placówki lub dostarczenie przez dziecko na zajęcia osobiście.

 Ze względu na ograniczoną liczbę osób, które mogą przebywać na hali jednocześnie konieczne jest wcześniejsze zadeklarowanie uczestnictwa w zajęciach u trenera, telefonicznie lub mailowo do sekretariatu MOS nr 7 z podaniem dnia i godziny zajęć. 

Ważne! Zajęcia będą odbywały się wg dotychczasowego planu a kończyć się będą 15 min wcześniej. Proszę o dokładne zapoznanie się z wytycznymi! Zanim wszyscy przyzwyczaimy  się do opisanych rygorów prosimy o cierpliwość. Prosimy również aby zwrócić szczególną uwagę w wytycznych, iż nie można korzystać z szatni (więc na halę wchodzimy bez przebierania, zmieniamy tylko buty i po zajęciach natychmiast opuszczamy obiekt gdyż grupy wchodzące po sobie nie mogą się kontaktować).

Proszę o wejście na nasze obiekty od strony ul. Geodetów.