Dyrekcja   MOS nr 7   podaje  do  publicznej wiadomości,  że   postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu nieograniczonego na ZAKUP AUTOKARU DLA  MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO NR 7 ” zakończyło  się  wybraniem  oferty  firmy –Scania  Polska  S.A. – Stara  Wieś   gm. Nadarzyn, ul.  Al. Katowicka  316, 05- 830 Nadarzyn.

Pozdrawiam,

D. Bielecka