Warszawska Olimpiada Młodzieży jest cyklicznym wydarzeniem sportowym z pięćdziesięcioletnią tradycją, którego celem jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Mogą wziąć w niej udział uczniowie zarówno szkół publicznych jak i prywatnych, delegowani przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Pierwszym etapem Olimpiady są rozgrywki o mistrzostwa dzielnic, następnie wygrani walczą w etapie ogólnomiejskim. Zwycięscy etapu ogólnomiejskiego biorą udział w dalszych rozgrywkach – w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Uczestnicy WOM mogą zmierzyć się w wielu dyscyplinach sportowych: pływaniu, lekkoatletyce, koszykówce, tenisie stołowym i wielu innych.

Opiekę nad WOM sprawuje Szkolny Związek Sportowy, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Wydziały Sportu i Rekreacji poszczególnych dzielnic.

https://pl.padlet.com/61jerzyk/g9gz61k5rs5xt2h5

https://pl.padlet.com/61jerzyk/g9gz61k5rs5xt2h5