1. Warunkiem do przeprowadzenia zajęć w sali MOS nr 7 jest stosowanie obostrzeń, które zaordynował Rząd Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności wyliczenia ilości osób przebywających w sali.

2. W zajęciach udział mogą wziąć tylko dzieci, które posiadają ważne badania lekarskie – dotyczy grup sportowych (art. 31m o Tarczy Antykryzysowej) i pisemną lub elektroniczną (wysłaną mailem, z adresu rodzica lub opiekuna, w formie tekstu lub skanu do prowadzącego zajęcia lub na adres MOS nr 7) zgodę na udział w zajęciach.

3. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu.

4. Każde uczestnik przed zajęciami będzie miał zmierzoną temperaturę ciała.

5. Prowadzący zajęcia powinien być  w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Uczestnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.

6. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy zajęciami w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń, sprzętu sportowego i korekcji wad postawy.

7. Jeżeli dziecko ma swój sprzęt, to powinno wziąć go na zajęcia i nim trenować (jeżeli forma zajęć na to pozwala). Jeżeli zajęcia wymagają wymiany podań, to ilość piłek powinna być zabezpieczona w taki sposób, aby piłki po pierwszej grupie mogły być dezynfekowane w trakcie kolejnych zajęć. Przykład:-jeżeli na sali jest 20 piłek, to na treningu używanych jest maksymalnie 10. Dzięki temu nie będzie straty czasu na dezynfekcję piłek przed kolejnymi zajęciami.

8. Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać bidon lub podpisaną butelkę.

9. Przy przerwie na picie wody, każdy musi zdezynfekować ręce. Wskazane jest, aby uczestnicy zajęć posiadali swój płyn dezynfekujący.

10. W sali powinny być wyznaczone miejsca, w których bidony lub butelki, oraz inne akcesoria niezbędne do zajęć (ochraniacze na zęby, opaski na kolana, ściągacze frotki, okulary itd.) mogą zostać odłożone. Powinny też być zachowane odpowiednie przestrzenie pomiędzy takimi strefami na akcesoria (2 metry minimum).

11. Każdy uczestnik zajęć sportowych musi mieć swój ręcznik, aby mieć możliwość wytarcia potu w trakcie trwania zajęć.

12. Zakaz używania „przechodnich” narzutek treningowych. Każdy powinien mieć swoją koszulkę dwustronną lub dwie koszulki w odpowiednich kolorach.

13. Nie wykonujemy okrzyków przed i po zajęciach sportowych w dotychczasowej formie składania rąk w jedno miejsce. Unikamy wszelkiego rodzaju „ zachowań zespołowych” typu przybijanie „piątek” itp.

14. Uczestnicy na salę sportową wchodzą sami – bez opiekunów. Jedynym opiekunem       w tym momencie jest trener.

15. Jeżeli charakter zajęć nie wymaga używania dużej ilości sprzętu, np. korzysta się tylko z piłek, i następne zajęcia mogą być przeprowadzony bez sprzętu używanego na zajęciach poprzedzających, to nie trzeba czekać na dezynfekcję sprzętu i można zaczynać następne zajęcia, pod warunkiem, że:

– sprzęt na nowe zajęcia nie był używany, lub był już dezynfekowany

– sala posiada osobne wejście i wyjście

Obydwa warunki muszą być spełnione OBLIGATORYJNIE

16. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne i można otworzyć wszystkie możliwe okna (min. brak opadów deszczu, odpowiednia temperatura) to sala musi być stale wentylowana.

17. Każdy prowadzący zajęcia ma prawo:

a) Przeprowadzić wywiad rozpoznawczy z uczestnikiem zajęć, na którego podstawie może go dopuścić lub nie dopuścić do zajęć.

b) Podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu zajęć w wypadku, gdy uzna, że nie zostały zapewnione odpowiednie warunki do ich przeprowadzenia, lub jego uczestnikom zagraża niebezpieczeństwo.

18. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.