Od dnia 01.01.2016r dobrowolne wpłaty za zajęcia na basenie oraz korektywę przyjmowane będą wyłącznie przelewem na konto.

Citibank Handlowy
nr 79 1030 1508 0000 0005 5044 1055

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia – darowizna na rzecz MOS nr 7 

Wpłaty przeznaczone są na środki czystości, sprzęt do nauki i doskonalenia pływania oraz jako nagrody w zawodach pływackich organizowanych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w naszym osrodku.