Informujemy, że  kolejny  przetarg na zakup autokaru MOS nr 7 wygrała firma  „Usługi Transportowe Zofia Wisińska”  Kienkówka 66; 21- 450 Stoczek Łukowski, ofertą  kupna autokaru za 11 500 zł (brutto). słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotyc00/10