Obiekt jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badania wody basenowej pod względem bakteriologicznym i fizyko- chemicznym prowadzone są na bieżąco, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U.z 2022r. poz. 2030).