DBFO-Ochota m.st. Warszawy, jako jednostka obsługująca, sporządziła jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 2019 dla każdej placówki oświatowej oraz DBFO, a także na tej podstawie zbiorcze sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej www.dbfo-ochota.waw.pl w zakładce Finanse, Budżety placówek – zobacz.