800 1400  zajęcia rekreacyjne na basenie ( dla dzieci i młodzieży )

1400 2000    korektywa, nauka  i  doskonalenie   pływania  oraz pozostałe  zajęcia w/g  planu  zajęć

Korektywa tylko na basenie

dzień wolny od zajęć dydaktycznych