Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach dzieci i młodzież uzdolnioną ruchowo oraz takie, które widzą potrzebę korzystania z różnych form aktywności ruchowej w celu poprawy zdrowia i kondycji swojego ciała.

Przez nasze działania chcemy wpływać na poprawę zdrowia i sprawności fizycznej młodego pokolenia oraz kształtować zasady zdrowej rywalizacji.

Nasze cele osiągniemy przez wypracowane koncepcje pracy oparte na najnowszych metodach treningowych, wieloletniej praktyce, wysokokwalifikowanej kadrze nauczycielsko – trenerskiej, tworząc klimat zadowolenia i radości z wzajemnych sukcesów.

Przywiązujemy znacznie do bezpośredniego opartego na zdrowych zasadach kontaktu z wychowankiem.

Wartościami, którymi się kierujemy to wrażliwość na potrzeby innych, sprawiedliwość, kształtowanie własnej osobowości w oparciu o pracę w zespole.

Swoją działalność prowadzimy poprzez naukę różnorodnych dziedzin sportowych, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, poradnictwo dla rodziców, organizację stacjonarnych i wyjazdowych form życia sportowego wśród dzieci i młodzieży.

Naszym wyróżnikiem jest otwartość na nowe doświadczenia, elastyczność w działaniu, dążenie do profesjonalizmu, pragnienie sukcesu w atmosferze zdrowej rywalizacji.