W związku z awarią sieci ciepłowniczej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 poszukuje wykonawcy prac na terenie placówki. Specyfikacja awarii i możliwość oględzin znajduje się na terenie MOS nr 7, ul. Geodetów 1 w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 21.10.2022r. do godz. 10,oo