Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 prowadzi zbiórkę publiczną na pomoc Ukrainie