Warszawsko-Mazowiecki Szkolny Związek Sportowy 
www.szs-wwm.pl

Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego
www.wozkosz.pl

Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej
www.wmzprwawa.pl

Związek Piłki Ręcznej w Polsce 
www.zprp.pl

Polski Związek Koszykówki
www.pzkosz.pl