Zasady rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są po zalogowaniu na stronę Biura Edukacji.

Odnośniki

Link do strony Biura Edukacji.
edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Link do rejestracji kandydatów na zajęcia w MOS nr 7 w roku szkolnym 2020/21
warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram zapisów dla kandydatów w roku szkolnym 2020/21

Listy kandydatów zakwalifikowanych- przyjętych

Listy kandydatów niezakwalifikowanych- nieprzyjętych