Zasady rekrutacji na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są po zalogowaniu na stronę Biura Edukacji.

Odnośniki

Link do strony Biura Edukacji.
edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Link do rejestracji kandydatów na zajęcia w MOS nr 7 w roku szkolnym 2019/20
warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020
Zasady rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do MOS nr 7 Ochota w roku szkolnym 2019/2020