Link do rejestracji kandydatów na zajęcia MOS nr 7 w roku szkolnym 2021/22

warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram zapisów dla kandydatów
do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2021/2022

Krok po kroku

Krok po kroku. Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2021/2022