W tym roku obchodzimy 50-ta rocznicę działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nr 7. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych zajęć, ich rodzicom oraz pracownikom MOS nr 7 za trud i zaangażowanie w rozwój naszego ośrodka.